Ik ga even verder op mijn vorige post over het feit dat één van de 8 Turkse officiers die uit Turkije waren gevlucht in 2016, afgelopen week asiel had gekregen in Griekenland. De Griekse regering gaat in beroep tegen deze beslissing en wat er nu aan het volgen is, doet sommigen een beetje denken aan de Ocalan-affaire in de jaren 90. Wat is er sinds het weekend gebeurd?

  • De goedkeuring van het asiel van 1 van de 8 Turkse officiers, werd op maandag tijdelijk “bevroren”. Dat betekent dat het asiel voorlopig opgeheven is. Het bleek ook dat het beroep tegen het asiel is ondertekend door minister van Migratie Yiannis Mouzalas. Die kan inderdaad in beroep gaan tegen een asieltoekenning, maar heeft dat tot dusver nog niet gedaan. Merkwaardig dat hij dat nu dus wel doet. Op 15 februari zal bekeken worden of het asiel definitief zal worden opgeheven.
  • De Turkse officier, Suleyman Ozaycakci (schrijf ik dat goed?) verbleef tot nu toe in een huis van een vriend, maar van zodra hij de papieren voor zijn asielaanvraag ging ophalen op maandag, werd hij aangehouden en ondertussen zit hij in de cel, voor drie maanden. De verdediging van de Turkse officier zegt dat de Griekse staat verplicht is om bescherming te bieden aan mensen die hun land ontvluchten omdat ze vrezen voor foltering en zelfs voor hun leven.
  • 11 voormalige voorzitters van de Advocatenbalie hebben in een brief de vraag gesteld wat er achter de beslissing van de Griekse regering zit om in beroep te gaan tegen het asiel.
  • De Griekse Raad voor Vluchtelingen (Greek Refugee Council – zij zorgen voor de advocaten van de Turkse officier) vindt dat de beslissing om het asiel tijdelijk in te trekken, illegaal is.
  • De Griekse overheid zegt dat de internationale bescherming voor de Turkse officier de nationale veiligheid in het gedrang brengt (zou Erdogan dan toch gedreigd hebben tijdens zijn bezoek vorige maand?). De politiechef van de Vreemdelingenpolitie laat weten dat “gezien het feit dat hij [de Turkse officier] het land illegaal is binnen gekomen als een officier in actieve dienst van de Turkse Strijdkrachten, samen met 7 andere landgenoten en militaire officiers in functie, met een militaire helikopter, zorgt hij er voor dat hij een individueel gedrag vertoont dat de conclusie rechtvaardigt dat hij een ernstige bedreiging vormt voor de nationale veiligheid van het land.”
  • De Griekse vreemdelingenpolitie beweert dat de Turkse officier ongevoelig is voor het feit dat hij in de gevangenis zit, omdat zijn advocaten niet in beroep zijn gegaan tegen de beslissing om de man achter de tralies te zetten tot zijn zaak weer wordt gehoord.
  • Pittig detail: de advocaat van Ozaycakci  is Vasilis Papadopoulos. Die man was algemeen secretaris van Yiannis Mouzalas, tot die laatste de EU-Turkije overeenkomst in praktijk begon om te zetten.
  • Goed om te noteren: het Griekse Hooggerechtshof heeft verboden dat de Turkse officiers worden uitgewezen, op grond van het feit dat ze in Turkije geen fair proces zullen krijgen, dus dat zal zeker niet gebeuren.
  • Vandaag liet Yiannis Mouzalas, de minister van Migratie, weten dat er “ernstige aanwijzingen” zijn dat de 8 officieren betrokken waren bij de couppoging tegen Erdogan in juli 2016. Hij zegt er wel niet bij welke dat zijn. En hij gaat daarmee in tegen de bevindingen van het asielcomité. Een en ander begint toch te lijken op politieke inmenging. Mouzalas zegt er in een interview bij dat Griekenland een rechtsstaat is en dus via de legale weg zal gaan. De rechtbank moet in deze een beslissing nemen.
  • Bedenking: de Griekse regering had Yiannis Mouzalas 2 maanden geleden voorgedragen voor de positie van Commissaris voor Mensenrechten onder de Raad van Europa. Mouzalas is het uiteindelijk niet geworden.

Guy Verhofstadt had vorig jaar in januari nog duidelijk laten gevraagd om de Turkse officiers niet uit te leveren aan Turkije, toen Erdogan dat gevraagd had. Ik vraag me af of Verhofstadt op de hoogte is van de soap die zich nu in Griekenland afspeelt.

De Griekse regering geeft hier in ieder geval wel de indruk dat ze onder druk van Erdogan opereert. En zelfs als dat niet waar is, dan is die indruk moeilijk af te schudden.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *