sep 30, 2015

Kerk en Staat in Griekenland

Sinds de laatste verkiezingen op 20 september hebben we in Griekenland een nieuwe minister van Onderwijs. Hij heet Nikos Filis, is vooral berucht wegens zijn buikomvang en wegens zijn tallozen televis...
sep 15, 2014

Nog een woord over de nieuwe racismewet

Afgelopen week keurde het Griekse parlement (dat overigens nog steeds in zomerreces is – ruim drie maanden ondertussen) een nieuwe racismewet goed.De nieuwe wet legt zwaardere boetes op voor mis...
jun 17, 2014

Geef het heilige niet aan de honden

De bovenstaande uitdrukking wordt niet zo vaak gebruikt in het Nederlands; wij kennen veeleer “gooi geen parels voor de zwijnen”. Het is een citaat uit het evangelie van Mattheus, als ik m...
dec 2, 2013

Zeg kwezelke kunde gij dansen?

Begin november werd Griekenland door het Europese Hof van de Mensenrechten op de vingers getikt wegens het feit dat het land niet toelaat dat leden van hetzelfde geslacht een burgerlijk huwelijk kunne...