Griekse boeren mogen hun waren niet meer rechtstreeks naar de consument brengen

Ik ga nog een keer beroep moeten doen op uw geheugen: rond Pasen had de Griekse overheid een wetsvoorstel ingediend dat zou regelen hoe de straatmarkten gaan werken in de toekomst. Als reactie hebben de marktkramers daarop gereageerd met …. een staking. In de plaats van markten te houden, deelden ze gratis eten uit, en daar kwam steeds heel veel volk op af.

Ter herinnering: dit stond onder meer in het wetsvoorstel:

 • Jaarlijkse loting voor de plaatsen op de straatmarkten in plaats van het toepassen van bepaalde criteria.

 • Elke gemeenste beslist het maximaal aantal plaatsen op elke markt.

 • De producenten moeten vanaf nu gescheiden blijven van de professionele verkopers.

 • Boetes van 1000 tot 5000 euro voor marktkramers die officieel geen plaats hebben gekregen. Boetes kunnen gepaard gaan met gevangenisstraffen.

 • Driekoppige commissies moeten per provincie worden samengesteld om de vragen van de marktkramers te behandelen.

Sindsdien is het wetsvoorstel aangenomen en de wet is gepubliceerd.  En wat merken we? Er zijn een aantal extra voorschriften ingesloten die niet in het wetsvoorstel zaten. Het ministerie van Ontwikkeling heeft er op het laatste moment nog een paar structurele hervormingen in gesmokkeld, mag ik aannemen:

1. Bij de natuurlijke personen die recht hebben op een vergunning voor openluchthandel (rondrijdend of stationair) zijn boeren niet inbegrepen, en

2. Het Presidentiële Decreet dat boeren het recht gaf om een vergunning voor openluchthandel te verkrijgen om hun eigen producten te verkopen, is opgeheven.

Had ik het op 27 april al niet geschreven? De bedoeling van de regering was om de verkoop zonder tussenhandelaren tegen te gaan. Sinds de boeren in het noorden van Griekenland zich hebben aangesloten bij de zogenaamde aardappelbeweging, waren er meer en meer boeren die hun waren rechtstreeks tot bij de consumenten brachten. Dat was niet onwettelijk: het presidentieel decreet liet hen dat toe.

Dat is nu afgelopen: de producten zullen weer allemaal van de boer via de tussenhandelaar naar de consument worden gebracht. En het is net die tussenhandel die de producten in Griekenland zo belachelijk duur maakt. Maar nu krijgen de tussenhandelaar de zegen van het ministerie van Ontwikkeling om zich verder te verrijken door prijsafspraken en zo meer te maken. Het maakt het leven van de boeren er nog moeilijker op, want ze kunnen nu al het hoofd niet meer boven water houden. En als de tussenhandelaren prijzen bieden voor de producten, die onder de kostprijs liggen, dan gaan meer en meer boeren de handdoek in de ring gooien.

Ik snap het echt niet: dit is toch geen structurele hervorming? Dit is toch geen maatregel die de landbouw moet doen aanzwengelen in Griekenland? Dit is toch te gek voor woorden?

9 thoughts on “Griekse boeren mogen hun waren niet meer rechtstreeks naar de consument brengen

 1. Lees voor ‘regering’, ND + LAOS + GD; kan alles maken, ze komen overal mee weg.Ze weten dat ze uiteindelijk door neo-Lib. Brussel/Troïka gedekt zullen worden.

  Die boeren-maatregel:Te gek voor woorden!

 2. Leve de onvrije markt?!
  Zelfs onder het communisme waren er kleine boerenmarktjes. Les extrêmes se touchent…

 3. Support the farmers! They are the onea who feed us!

 4. En dat allemal met de uitdrukkelijke zegen van de Trojka, terwijl Europa zich zogezegd toch zo’n zorgen maakt over het democratisch deficit.
  Dit verhaal is vergelijkbaar met de miljoenenboetes die de Spaanse overheid heft op consumenten die zelf hun elektriciteit produceren en geen gebruik meer maken van het niet, maar dit niet aangeven aan de overheid. Wat mij betreft zijn dit overheden die naast de enige bron in de woestijn staan en aan hun burgers meegeven dat ze gedood zullen worden als ze dichterbij komen. Dergelijke overheden en de overheden die hen daarin ondersteunen verliezen iedere vorm van legitimiteit.

 5. Wat voor mij ontbreekt in deze bijdrage, is de reden van deze keuze. Iemand moet toch een zinnige uitleg voor deze koerswending gegeven hebben
  Zinnig of onzinnig, daarover kan je pas oordelen wanneer je alle standpunten kent.
  Typisch vind ik ook weer dat in de commentaren verwezen wordt naar de veronderstelde goedkeuring door de Trojka van deze wetswijziging. Of ze zich met dit soort onnozelheden (hoewel met dramatische gevolgen voor sommigen) bezighouden, durf ik te betwijfelen.

 6. Of dit door de trojka is opgelegd, weet ik niet. Misschien stond deze maatregel in het rapport van de OESO.
  Waarom zoek je een reden achter de beslissingen van deze regering? Ken je het antwoord op de volgende vragen?
  – Waarom moet de eigenaar van The Mall, het grootste illegaal gebouwde shopping centrum van de Balkan, geen boete betalen?
  – Waarom sluit de regering het parlement voor zomerreces?
  – Waarom wordt de oude luchthaven voor een peulschil verkocht aan de enige bieder?
  – Waarom worden stranden verkocht in Natura 2000 gebieden?
  – Waarom moeten langdurig werklozen belastingen betalen?

 7. @Bruno,
  Ik vind het enkel zo ongelooflijk dat voor zo’n maatregelen geen reden, zelfs geen drogreden opgegeven zou worden.
  De voorbeelden die jij geeft, schandalig inderdaad, bevoordelen de vrienden. In zulke gevallen worden nogal snel de schouders opgehaald. De belasting voor werklozen is hierop natuurlijk een uitzondering.
  Bij deze boerenmarktwet, waarbij men de gewone burger zelfs geen klein voordeeltje gunt, is men dus blijkbaar de schaamte voorbij.

 8. Ik moet toch ook vaststellen dat op de niet met een kabel met het vasteland verbonden eilanden waar de kostprijs van stroom op basis van petroleum 30 cent is terwijl de inwoners maar 9-11 betalen nog steeds centrales op olie gebouwd worden om de pieken in de zomer op te vangen terwijl de kost van stroom uit zonnecellen goedkoper is dan wat de inwoners betalen. Ik wordt er in Griekenland voortdurend aan herinnerd dat ik te Europees, te Deens denk. In Griekenland is er geen reden. Maar daarin staat het land spijtig genoeg zeker niet alleen. Vorig jaar, het Europees jaar van de burger, werden burgers meer dan ooit schaamteloos uitverkocht aan het groot kapitaal en wel van het noorden van Finland tot het zuiden van Spanje en van het westen van Ierland tot het oosten van Griekenland. Voorbeelden genoeg om een brief van twee pagina’s aan de presidenten van de EU mee te vullen, alleen al op energiegebied.

 9. @Penimeni. Je weet het toch wel: Uitsluitend de Brusselse “markt” is wet in ons bevrijde Europa.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *