Komt kadaster eindelijk van de grond in Griekenland?

Er is Europees geld tegen aan gegooid, er zijn bedrijven voor opgericht waar de Griekse burgers moesten betalen om hun onroerend goed te registreren, maar uiteindelijk heeft Griekenland nog steeds geen kadaster. Het blijft een moeilijke opgave omdat werkelijk alle mogelijke documenten die enigszins aanspraak maken op een eigendom, in overweging kunnen worden genomen. Men had eigenlijk een beslissing kunnen nemen dat alle eigendomsdocumenten van voor de stichting van de moderne Griekse staat niet meer zouden gelden, maar de machtige Griekse kerk kan in zich in een dergelijk voorstel niet vinden.

Het gebrek aan een kadaster staat een heel aantal investeringen in Griekenland in de weg, meer nog dan een aantal structurele veranderingen. Nu de Trans Adriatic Pipeline door Griekenland zal lopen, is een kadaster echt wel nodig. De maatschappij achter TAP dient een aantal gronden te onteigenen en daarom moet dus worden nagegaan wie deze gronden in handen heeft.

TAP heeft op haar website aangeduid hoe de procedure in zijn werk gaat. Afwachten of de procedure vlot zal verlopen. De ervaring leert dat zoiets nooit makkelijk was in Griekenland.

8 thoughts on “Komt kadaster eindelijk van de grond in Griekenland?

 1. @Bruno: er even aan herinneren dat de Ottomaanse bezetters WEL een kadaster hadden ingevoerd! De Griekse revolutionairen zagen dat echter niet zitten… tot op heden dus.

  [In de Benelux heeft Willem I na de val van Napoleon wijselijk beslist om het Franse kadaster toen wel te behouden; de eerdere poging van de Oostenrijkers had bewezen dat zoiets invoeren niet vanzelfsprekend is.]

 2. in verband met de macht van de griekse kerk zullen de “heilige huisjes” wel gespaard blijven van deze TAP,
  ik ben tevens benieuwd hoe het traject van de pijplijn er zal uitzien na de aanleg ervan, het zal een mooie “meander” opleveren !!!

 3. Macht of niet, het lijkt me maar normaal dat men zich verzet tegen afbraak van heilige plaatsen omwille van een leiding. In Turkije verdwijnen er al genoeg – en daardoor ook de herinnering aan de Grieks-christelijke erfenis van die streken – tegen een alarmerend tempo de laatste 90 jaar dat het niet zo verwaand moet lijken dat men het behoud van deze plaatsen op eigen territorium dan nog sterk zou behartigen en weerstand zou bieden aan de vernietiging ervan.

 4. Ik heb het vermoeden dat er sprake is van een misverstand…ik geloof toch niet dat voor de pijplijn een kerk afgebroken moet worden…
  Maar wel zal er hier en daar grond onteigend moeten worden. Een normale zaak indien het het algemeen belang dient dacht ik…

 5. Zijn er nieuwe ontwikkelingen aangaande het kadaster in Griekenland? Ik hoor ergens iets rommelen, weet er het fijne nog niet van. Huiseigenaren moeten zich melden met kopie’s van een aantal officiêle documenten. Weet iemand meer? Hélène

 6. Nog steeds is lang niet alles in kaart gebracht. Het is een werk van enorm lange adem. De regering probeert nu zo veel als mogelijk zonevreemde woningen te regulariseren, zodat ze de eigenaars kan gaan belasten.

 7. Bruno,
  Er wordt hier aangegeven dat Pilion “aan de beurt” is. Dat alle huiseigenaren zich moeten melden met de nodige documenten. Dan zegt de boekhouder weer dat het systeem nog niet gereed is, de advocaat dat wij (Zuid-Pilion) nog niet aan de beurt zijn en iemand die een aantal jaren gelden gekocht heeft, dat zij dat bij de verkoop al gedaan hebben. Ik ben zelf ook naar het kadaster geweest bij de aankoop van het grondstuk, maar volgens mij is dat niet voldoende. Nu moet je namelijk ook een kopie van het grondstuk inclusief woning aanleveren. Over 2 weken zijn we in Pilion en zal dan nog eens goed navavragen en jou weten te berichten. Dat wat jij aangeeft betreffende het regulariseren, is ook bij ons bekend. Misschien is dat een ander hoofdstuk in het hele epistel 😀. groeten Hélène Dielen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *