[Verduidelijking: het is geenszins mijn bedoeling geweest om de capaciteiten van Saskia Dekkers in vraag te stellen. We hebben ondertussen samen ook een en ander uitgepraat. En ik kijk zeker uit naar haar volgende stuk dat ze in Griekenland zal komen draaien.]

Misschien heeft u de uitzending Nieuwsuur afgelopen maandag 19.03.2017 rechtstreeks gezien. Ik heb ze gezien via internet, omdat het sowieso al een hele klus is om het nieuws in Griekenland alleen al te volgen. Dan verlies is België en Nederland wel eens uit het oog. Het ging om de situatie van de vluchtelingen in Griekenland. De reportage was van de hand van Saskia Dekkers, die in het verleden echt wel goede stukken heeft gemaakt over Griekenland. Maar wat ik in deze uitzending zag en hoorde, riep heel wat vraagtekens bij me op. Kijkt u even mee:

 • In de eerste 10 seconden zegt de presentator zo maar even langs zijn neus weg dat er miljoenen mensen via Griekenland en de Balkan zijn doorgereisd naar Europa. Dat is regelrechte ONZIN. Niemand heeft de precieze teller bijgehouden, maar laten we ons baseren op cijfers van instanties die we min of meer kunnen vertrouwen. Zo heeft het IOM (International Organisation for Migrants) het over 170.335 aankomsten in Griekenland in 2016 (cijfers van november 2016). Dat ligt ver van de miljoenen. In 2015 arriveerden er volgens de zelfde organisatie 821.008 mensen in Griekenland. Tel daar het cijfer bij van 2016, en je komt nog niet aan een miljoen. Ongelofelijk onzorgvuldige en slordige berichtgeving van Nieuwsuur.
 • Daarna klinkt het in de inleiding dat Turkije de bootjes tegenhield. Daar kun je je vragen bij stellen, maar het kan niet worden bewezen. Het afschrikeffect dat mensen niet meer via de Balkan naar Europa kunnen reizen in combinatie met het EU-Turkije akkoord heeft zeker voor een verlaging van het aantal bootjes gezorgd. Graag had ik hier ook gehoord dat zowel Frontex als de NAVO in de wateren tussen Griekenland en Turkije aan het patrouilleren zijn. Frontex redt mensen op zee, dat is een feit, maar wat de NAVO doet, weten we niet. Daar wordt erg geheimzinnig over gedaan. Er zijn mensen op de eilanden die beweren dat NAVO de bootjes terug naar Turkije duwt. Maar ook dat is niet te bewijzen.
 • Het was zeker een goed idee om Fotini Rantsiou voor de camera te hebben: zij kent de situatie erg goed. Ik heb zelf ook al uren met haar gepraat om uit te vissen wat er nu precies aan de hand is. Het kan zijn dat Fotini het vermeld heeft, en dat het uit de montage is geknipt, maar de situatie in het kamp Kara Tepe (het kamp dat door de gemeente Lesbos ter beschikking wordt gesteld) is goed, omdat daar nog heel veel vrijwilligers mogen helpen. Dat is allemaal veel moeilijker gemaakt in de hotspots (waar Moria er een van is). Daar heeft vooral het Griekse leger en de Griekse politie het voor het zeggen. Wat ontegensprekelijk tot een ander regime leidt.
 • Fotini zegt dat de Griekse regering voortdurend haar plannen wijzigt en niet weet hoe ze met de vluchtelingen moet omgaan. Daar kan ik me in terugvinden. De reactie van de regering op de vluchtelingencrisis liet veel te wensen over. Dat heeft voor een deel te maken met het feit dat Griekenland niet eens een ministerie voor migratie/vluchtelingenzaken had voor SYRIZA aan de macht kwam. Aanvankelijk was de post van migratie toegewezen aan een soort van staatssecretaris die moest werken onder het regime van Binnenlandse Zaken, maar sinds de zomer van 2015 is het een volwaardig ministerie waar een van de oprichters van Artsen Zonder Grenzen, Yiannis Mouzalas, op werd gezet. De man is geen politicus en blijkt ook niet echt heel erg goed te zijn in het organiseren. Toen de balkanroute werd gesloten, moest hij voortdurend naar oplossing zoeken om de vluchtelingen op te vangen, maar die oplossingen waren zelden werkbaar en steeds tijdelijk. Of dat uitsluitend met hem te maken heeft, durf ik te betwijfelen. Hij moet samenwerken met plaatselijke autoriteiten en met andere ministeries en ieder van die spelers heeft zijn eigen agenda.
 • Dat de situatie in Moria mensonterend is, staat buiten kijf. Dat Mouzalas voor de winter nog durfde te beweren dat geen enkele vluchteling in een tent zou zitten, was een flagrante leugen. Maar wat nadien in Nieuwsuur wordt beweerd, is ook verre van correct, Er wordt namelijk beweerd dat Griekenland honderden miljoenen steun heeft gekregen. En dat zou de duurste humanitaire operatie uit de geschiedenis zijn. Waar komt die informatie vandaan? Waar is dat op gebaseerd? En wie zegt dat?
 • Om dat te staven, wordt Odysseas Voudouris opgevoerd als “klokkenluider”. Voudouris is vorige zomer opgestapt omdat hij niet kon samenwerken met Mouzalas, zijn directe baas. Mouzalas moeide zich met alle beslissingen en Voudouris voelde zich gefnuikt. Een en ander werd veroorzaakt door het feit dat nog niet duidelijk was gemaakt wie voor welke beslissingen verantwoordelijk zou zijn, maar er zou ook heel wat spanning zijn tussen de 2 mannen. Verder zou Voudiris ook bedenkingen hebben gehad bij de toewijzingen van de catering-contracten van de Griekse regering. Er zijn een aantal bedrijven die voor de vluchtelingen mogen koken in bepaalde kampen in Griekenland (de voedselbedeling in de andere kampen wordt door het leger voorzien). De maaltijden worden vaak 1 keer per week gekookt, en dan een paar keer weer opgewarmd. De bedrijven strijken flink wat geld op, maar leveren geen kwaliteit. De vluchtelingen gooien vaak uit protest het eten weg, wat er toe leidt dat men hen ondankbare zwijnen noemt. Goed, het is een apart hoofdstuk, waar ik ook nog uitgebreid kan over schrijven. Maar om Voudouris een klokkenluider te noemen, daar zou ik voorzichtig mee omspringen. De man heeft nog een rekening met Mouzalas te vereffenen en doet aan natrappen.
 • Voudouris maakt melding van 800.00u euro die beschikbaar zouden zijn in 2016. Waar komen die cijfers vandaan? Dat is wel een heel boude bewering. Laten we de feiten eens bekijken. Er is een bedrag van 3,137 miljard euro opzij gezet voor de vluchtelingencrisis voor de periode 2014-2020. Dat bedrag is voor heel Europa voorzien, en wordt beheerd door DG Home, het Europese Directoraat Generaal voor Migratie en Binnenlandse Zaken, via het AMIF, het Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie. Alle informatie is op het web beschikbaar: je hebt daar geen Voudouris voor nodig. Voor Griekenland is een bedrag voorzien van 509.415 euro (zie grafiek hieronder). Griekenland is er nog niet in geslaagd om dat hele bedrag op te slorpen, en dat heeft ook weer met allerlei bureaucratische problemen te maken, die zo typisch lijken voor dit land. DG HOME volgt op waar het geld naartoe gaat. Dat wil zeggen: Griekenland moet een rapport opmaken waar het geld aan besteed is. Heeft Voudouris daar aan meegewerkt?
 • Verder heeft ook DG ECHO, het Directoraat Generaal voor Europese Burgerbescherming en Humanitair Hulpoperaties, zijn duit in het zakje gedaan. Dat geld gaat weliswaar naar vluchtelingenhulp in Griekenland, maar niet naar de Griekse regering. Fondsen van DG ECHO worden gebruikt door bijvoorbeeld UNHCR. U ziet in de grafiek hierboven dat het geld al is toegekend. De Griekse regering kan echter niet zeggen wat er mee gebeurd is, omdat de Griekse regering niet de eindverantwoordelijke is voor de acties in Griekenland. Plaatselijke vrijwilligers spreken niet al te fraai over UNHCR, en menen dat het geld niet goed is besteed. Niet altijd makkelijk na te gaan, maar als er verspilling komt, dan ligt de verantwoordelijkheid niet bij de Griekse overheid. In ieder geval verlangt DG ECHO niet de rapportering die DG HOME wel verlangt.
 • Nadien spreekt Voudouris over die verspilling. Die is er zeker, maar hij heft de handen ten hemel en zegt dat het geld misschien in zakken is verdwenen, maar dat hij dat niet weet. Dat is maar pover bewijsmateriaal voor een “klokkenluider”. Nee, wil u uitleg over verspilling, dan is dit artikel een veel betere bron. Er staan overigens een paar paragrafen in over de moeilijke relatie tussen Voudouris en Mouzalas. Toegegeven, het is zeer lang, maar heel verhelderend. Zo moet onderzoeksjournalistiek zijn. De uitzending van Nieuwsuur draait rond Voudouris, en is zeer onvolledig.
 • Nadien gaat het over “Europees geld dat gedoneerd werd” en dat verkwanseld is. Het bewijs moet worden geleverd met het kamp Apanemo, gebouwd door het IRC(dat overigens beweerd dat er 1,3 miljoen mensen door Griekenland zijn gereisd). Het kamp is gebouwd met fondsen van dat IRC, en wellicht zitten daar ook donaties van Europa tussen, maar dat is zeker geen belastinggeld. Het zijn overigens donaties van over de hele wereld. Apanemo is nooit geopend, ten eerste omdat er sinds het EU-Turkije akkoord nauwelijks nog mensen aankomen in Eftalou, waar het kamp gebouwd is. Maar belangrijker is dat de plaatselijke autoriteiten bezwaar hebben gemaakt tegen het kamp. Ze willen niet dat het een permanent kamp wordt voor de opvang van vluchtelingen die niet verder kunnen. Dat zorgt inderdaad voor verspilling, maar een beetje goed achtergrond zou hier geen kwaad kunnen.
 • Saskia Dekkers heeft veel geluk gehad om de delegatie van Eurocommissaris Avramopoulos te zien aankomen op Moria, en het is goed dat ze aan de kaak stelt dat er geen migrant (of vluchteling, zo u wil) te zien is. Maar zegt dan off-camera dat de Europese Commissie op de hoogte zou moeten zijn van de honderden miljoenen ongebruikte steun, want dat zegt de “klokkenluider”. Dat zou ik dan toch even geprobeerd hebben te vragen aan Avramopoulos. Want de Europese Commissie weet goed genoeg wat er gebeurt met het geld van het AMIF. Overigens worden de woorden van Voudouris, zo rond minuut 6:10, niet correct vertaald: hij zegt dat slechts 30% van de toegezegde fondsen worden geabsorbeerd. De vertaler van Nieuwsuur maakt daar “gebruikt” van. Dit is niet eens een slordige vertaling, het is een foute vertaling, die een compleet vertekend beeld schept.
 • Voudouris vermeldt verder Maarten Verwey, de Nederlandse Eurocraat, die het overzicht heeft over de uitvoering van het EU-Turkije akkoord. Voudouris gelooft (een woord dat ontbreekt in de vertaling) dat Verwey op de hoogte is van de situatie. Waarom Verwey dan niet eens aan de tand voelen? Hij is tenslotte een Nederlander? En hij kan wellicht toch wel uitsluitsel geven? En misschien toch wel wat betere informatie dan de propagandapraatjes van Avramopoulos en Mouzalas. De opvang van de vluchtelingen is een puinhoop, zeker wel.

   Maarten Verwey

De opzet van de reportage is zeker goed, maar ik vind het echt niet correct om het helemaal rond Voudouris te laten draaien. De man heeft een punt, maar te weinig bewijzen. En ondertussen lijkt het alsof Griekenland er alweer een zooitje van maakt, terwijl de rest van Europa alles doet om solidair te zijn. Maar Griekenland heeft nog steeds niet alle asielexperts gekregen om de aanvragen van de gestrande vluchtelingen te behandelen. Er is ook met geen woord gerept over het Europese relocatieprogramma, dat zegt dat EU lidstaten vluchtelingen wiens asielaanvraag is goedgekeurd uit Griekenland en Italië moeten opnemen.

Het stoort me dat de uitzending de indruk wekt dat uitsluitend Griekenland schuld is aan de humanitaire crisis en aan de situatie waarin de vluchtelingen zich bevinden. Ja, de Griekse overheid draagt een verpletterende verantwoordelijkheid, maar we moeten zeker ook met de vinger wijzen naar Europa en naar andere EU-lidstaten die niet meewerken. Hoe kan Griekenland opvangcapaciteit inschatten, wanneer er dagelijks nog tientallen vluchtelingen op de eilanden aankomen? Nu Erdogan ook nog eens dreigt dat hij het EU-Turkije akkoord gaat herbekijken, houdt men hier in Griekenland het hart vast. Dan mag je daar vanuit Europa nog een smak geld tegenaan gooien, dat werkt gewoon niet. En Griekenland kan eveneens niet inschatten hoe lang de vluchtelingen die op het Griekse vasteland zitten, hier nog moeten blijven. Velen onder hen komen in aanmerking voor relocatie, maar niemand wil hen opvangen.

Het is te gemakkelijk om de schuld bij Griekenland te leggen: je ziet hier het falen van een beleid voor je. Maar ik had toch wel graag gezien dat de reportage een stuk dieper was gegaan.

Zo. Dat moest me even van het hart.

9 thoughts on “Vraagtekens bij Uitzending Nieuwsuur over Vluchtelingen in Griekenland

 1. Erg goede “hertekening” , Bruno !

 2. Prima stuk, Bruno. De Nederlandse pers moet vaker bij jou te rade gaan. Jou enorme kennis moet bij een breder publiek bekend worden. Wellicht een nieuw boek over de vluchtelingencrisis?

 3. Hartelijk dank voor deze heldere analyse!

 4. Opnieuw bedankt Bruno, de reportage rammelde inderdaad. Of dat per ongeluk is gebeurd, ik heb mijn twijfels. Helaas, overigens niet de enige keer dat NL onjuist wordt geinformeerd maar blijkbaar ziet de kijker dit graag.

 5. Kritiek of kanttekeningen bij onze reportages zijn welkom en we zijn altijd bereid een en ander uit te leggen. Maar dit stuk van Bruno Tersago gaat alle kanten op en bevat een aantal onjuistheden. Op het eind verzucht hij dat hij had gewild dat de reportage dieper was gegaan. Dat kan. Er is veel te vertellen. Maar uiteindelijk moeten we in ongeveer 8 minuten journalistiek keuzes maken, dat hoort bij ons vak, hoe lastig dat soms ook is.

  Het is bijvoorbeeld ingewikkeld om de complexiteit van de EU-Turkijedeal en alle mistanden in één reportage te behandelen. Niet alleen de Griekse overheid heeft gezorgd voor misstanden, ook de Europese Commissie, NGO’s en hulporganisaties. Daarom hebben we deze maand zestien eerdere reportages rond de Griekse vluchtelingencrisis en de EU-Turkijedeal op een rij gezet en verspreid via de NOS-site http://nos.nl/collectie/12186-de-griekse-migrantencrisis.html
  En er is een tijdlijn gemaakt waarbij we via fragmenten vanaf Chios laten zien wat er het afgelopen jaar gebeurde. http://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2163968-dit-griekse-eiland-toont-noodzaak-en-falen-van-turkijedeal.html.

  Inderdaad het woord miljoenen had niet in de studiotekst gebruikt moeten worden, dat moest een miljoen zijn. Toen ik de presentatietekst controleerde heb ik dat over het hoofd gezien. Stom.
  De inleidende tekst wordt wel degelijk benadrukt dat naast de Turkse controle van bootjes het doorreizen “bijna onmogelijk werd door hekken in de Balkan.” Verder wil Tersago dat we in die zeer korte presentatietekst ook nog de rol van Frontex en de NAVO hadden belicht. Maar in dezelfde alinea zegt hij dat de rol van de NAVO “niet te bewijzen is.”

  Met de reportage tonen we het gebrek aan coördinatie, mismanagement op meerdere niveaus. Miljoenen die beschikbaar zijn, komen niet op de juiste plek terecht. Terwijl er zoveel geld voorhanden is, wonen mensen nog steeds in erbarmelijke omstandigheden in een kamp als Moria. Een Palestijnse Syriër vertelt dat veel mensen nog steeds in tenten wonen en ziek worden door de kou.

  We willen ook aantonen dat de Europese Commissie, de Griekse overheid en hulporganisaties er niet in slagen om zo samen te werken dat migranten menswaardig worden opgevangen. Niemand heeft schone handen. De Europese Commissaris kijkt (letterlijk) de andere kant op in de reportage.

  Fotini Rantsiou interviewen vindt Tersago “Zeker een goed idee. Zij kent de situatie erg goed”. Eens. Ze is naast vrijwilliger ook oud-VN medewerker en kan de situatie rond de humanitaire opvang in Griekenland goed vergelijken met de opvang in derde wereldlanden. En zij is diep geschokt over de chaos, de slechte organisatie.
  Hoe het komt dat er wanorde is bij het ministerie van Migratie, dat er binnen de Griekse regering er meer ministers verantwoordelijk zijn, dat er een politiek spel wordt gespeeld, de onervarenheid van Syriza, is een onderzoek waard. Maar minder van belang voor deze reportage. Punt dat we willen maken is dat de Griekse regering migranten beter hadden kunnen helpen met het ruimschoots beschikbare geld.

  Nieuwsuur heeft gesprekken gehad met de UNHCR en met de Europese Commissie om helder te krijgen op welk geld de Griekse regering aanspraak kan maken en waar de NGO’s een beroep op kunnen doen.
  Wij hebben ook contact gehad met de journalisten van Refugee Deeply, die een zelfde onderzoek hebben gedaan. Hun artikel is trouwens ook verschenen in The Guardian https://www.theguardian.com/world/2017/mar/09/how-greece-fumbled-refugee-crisis
  en een andere versie in de Griekse krant Ekathimerini http://www.ekathimerini.com/216968/gallery/ekathimerini/community/how-millions-in-refugee-funds-were-wasted-in-greece

  De cijfers waaruit blijkt dat hoeveel geld er naar Griekenland is gegaan is openbare informatie van de Europese Commissie:
  https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/20170126_factsheet_managing_refugee_crisis_eu_financial_support_greece_-_update_en.pdf

  We hebben via een verantwoordelijke ambtenaar van de Europese Commissie alle cijfers zo goed mogelijk gecontroleerd.
  Voudouris heeft het in de reportage over 800 miljoen euro. En dat bedrag klopt. Dat is namelijk geld dat beschikbaar is gesteld door de Europese Commissie voor de Griekse autoriteiten, NGO’s en internationale organisaties: AMIF + ISF = 509,5 miljoen euro + Emergency Funding 352,8 miljoen euro. Dan kom je op ruim 800 miljoen euro. De Griekse overheid is er niet in geslaagd om dat hele bedrag in te zetten.

  Op onze internetpagina kan Tersago het overzicht van door ons gecheckte cijfers teruglezen:
  http://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2164004-nog-altijd-chaos-in-griekenland.html

  Odysseas Voudouris laten we niet zomaar aan het woord. Hij was een van de belangrijkste ambtenaren van het ministerie van Migratie en heeft veelvuldig aan de bel getrokken bij de Europese Unie, bij de Europese Commissie over de verspilling van geld en geld dat in zakken verdwijnt. Wij hebben zijn beweringen natuurlijk gecontroleerd. Net zoals de Griekse journalisten van Refugee Deeply, die hem ook opvoeren als spreker.

  We hebben op Lesbos contact gehad met de burgemeester, met lokale hulpverleners, met de lokale journalist en met de manager van Kara Tepe. En op Chios met lokale hulpverleners en een lokale journalist
  Zonder uitzondering bevestigt iedereen ons verhaal over mismanagement, slechte coördinatie en geldverspilling. We hebben van verschillende kanten voorbeelden gehoord over geld dat in zakken verdwijnt. Helaas wilde niemand dat voor de camera bevestigen. Maar omdat relevante bronnen het bevestigen, vonden we het verantwoord dit in de reportage te melden.

  Ook over het gesjoemel met aantallen migranten in de kampen heeft Voudouris gewaarschuwd. Op onze site hebben we de gegevens die we konden checken, in een speciaal kader geplaatst (zie link hierboven)

  Nog een opvallende opmerking van Tersago: “Maar zegt dan off-camera dat de Europese Commissie op de hoogte zou moeten zijn van de honderden miljoenen ongebruikte steun, want dat zegt de “klokkenluider”
  Nee, dat zegt niet de klokkenluider.
  De Europese Commissie was zelf op de hoogte dat de Griekse overheid beschikbare steun ongebruikt laat. Dat staat nota bene op haar eigen website:
  https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/20170126_factsheet_managing_refugee_crisis_eu_financial_support_greece_-_update_en.pdf

  En er is dus de verspilling van donaties, zoals in het nooit gebruikte kamp van IRC, de organisatie die tegenover ons niet wilde reageren.
  Het IRC kamp is een relevant voorbeeld om het gebrek aan coördinatie, het ontbreken van communicatie en samenwerking tussen de hulpverleningsorganisaties en de lokale bevolking aan te tonen.

  Tersago wilde dat we in deze reportage ook nog aandacht hadden besteed aan de problemen rond de herlokalisering. We hier al eerder uitgebreid verslag van gedaan. Zie een bijvoorbeeld http://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2128962-welk-eu-land-wil-ons-hebben-we-hopen-op-nederland.html

  Geluk?
  “Saskia Dekkers heeft geluk gehad om de delegatie te zien aankomen.” Tersago moet toch weten dat dit bezoek dagen van te voren was aangekondigd. Vanzelfsprekend doen we daar verslag van. Het was ook een mogelijkheid om het beruchte kamp Moria met eigen ogen te bekijken. Journalisten wordt de toegang meestal geweigerd. Het was eerder verbazingwekkend dat zo weinig correspondenten uit Athene dit bezoek hebben gevolgd.

  Eurocommissaris Avramopoulos heb ik natuurlijk tijdens de persconferentie de feiten voorgelegd. Ik kreeg een minutenlang vaag antwoord waarvan ik een fragment heb gebruikt in de reportage.

  Ik neem aan dat Bruno Tersago als ervaren Griekenland correspondent meerdere keren een interview met Maarten Verwey heeft aangevraagd. Dan weet hij dat Verwey alle interviews tot nu toe weigerde. Wij zijn nu (eindelijk) bezig met een interview en zullen hem dan inderdaad alles voorleggen.

  Tersago stoort het dat de indruk wordt gewekt dat Griekenland schuld is aan de humanitaire crisis en de situatie waar de vluchtelingen zich bevinden. Hij schrijft zelf dat de Griekse regering “een verpletterende verantwoordelijkheid draagt”, maar dat ook de vinger moet worden gewezen naar “Europa en de Europese lidstaten die niet meewerken.”
  Zijn eindconclusie is verwonderlijk. In de Nieuwsuur reportage wordt juist benadrukt dat naast de Griekse regering ook de Europese Commissie een grote rol speelt.

  Als journalisten is het onze taak om kritisch te berichten over de situatie rond EU-Turkijedeal en de gevolgen voor de mensen die naar Griekenland zijn gevlucht.
  Laten we met zijn allen scherp naar Griekenland en de Europese Unie blijven kijken en er zo eerlijk mogelijk verslag van doen. Ook als dat pijnlijk is.

  Saskia Dekkers
  Europacorrespondent Nieuwsuur

 6. Dank voor de reactie Saskia. Ik ben het met je eens dat het een beetje alle kanten op gaat, en daarom gebruikte ik daar ook het blogformaat voor. Inderdaad, ik ben me bewust van de beperkingen van een reportageformaat. Daarom is het ook zo belangrijk om in deze beperkte tijd zo juist mogelijke woorden te gebruiken, omdat indrukken zo snel gewekt zijn. Dat heeft in het verleden al tot veel foute interpretaties geleid.
  Ik blijf in ieder geval samen met jou kritisch naar de hele situatie kijken. Daarin verschillen we niet zo erg, lijkt me. Ik nodig je graag uit voor een koffie bij je volgende bezoek aan Athene.

 7. Beste Saskia,

  Jij schrijft: “En er is dus de verspilling van donaties, zoals in het nooit gebruikte kamp van IRC, de organisatie die tegenover ons niet wilde reageren.
  Het IRC kamp is een relevant voorbeeld om het gebrek aan coördinatie, het ontbreken van communicatie en samenwerking tussen de hulpverleningsorganisaties en de lokale bevolking aan te tonen”

  Vwb het kamp Apanemo. Wat je zegt klopt nl niet. Het kamp is open gegaan met Kerst 2015 en dicht eind June 2016 en het is wel degelijk in gebruik geweest als transit kamp, waar het voor gebouwd was, in overleg en samenwerking met de locale autoriteiten. Ben benieuwd hoe je aan de informatie komt dat het nooit open geweest is en tevens waar je de info vandaan haalt dat het met Europees geld en donaties gebouwd is.

 8. ..

  Het allegrootste gedeelte van de Nieuwsuuruitzending gaat over de besteding van het voor de vluchtelingen bestemde geld en hoe dat – zoals gebruikelijk – verjubeld is en de vluchtelingen niet of nauwelijks bereikt heeft. Heel belangrijk en schrijnend allemaal. Het echt allerbelangrijkste is dat er nooit geld naar Turkije toe overgemaakt had moeten worden als prijs voor de hen zgn. tegengehouden en/of uitgewisselde vluchtelingen. Die waren al reeds opgehouden vóór het sluiten van de EU-Turkije deal van maart 2016 uit eigener beweging opgehouden de Aegeïsche Zee vanuit Turkije over te steken. Het effectieve afsluiten van de Balkan-route had hen de zinloosheid van de gevaarlijke overtocht tijdig doen inzien.Ja, natuurlijk daarna nog een gedecimeerd aantal nadruppelaars tot aan de dag van vandaag toe.Geld overgemaakt aan Turkije is totale waanzin.Kijk maar naar deze UNHCR statistiek: na 20 maart 2016 een vrijwel vlakke overstekerslijn.Nu zitten 62.000 mensen in de door de EU opengezette Griekenlandval.Het wachten daar is nu nog op de instroom van de uit Noord Europa gereloceerde tsunami van hen, die contra Dublin ten onrechte hun beoogde doel toch wisten te bereiken.

  NB DE VEELZEGGENDE UNHCR STATISTIEK STAAT OP BRUINO’ S FACEBOEK.IK KAN HEM HIER NIET GEPLAATST KRIJGEN, HELAAS.

 9. Het lijkt mij dat men in de reportage opnieuw de schijn wil wekken dat alle schuld bij ‘de Grieken’ ligt. Bewust of onbewust laat men wel na enkele zaken te vermelden:
  – Dat de levering door de EU van benodigde apparatuur (wat gedeeltelijk ook uit ‘de pot van 800 miljoen’ komt) veel later kwam dan beloofd.
  – Dat de bijstand van ambtenaren uit diverse EU landen chaotisch verliep en dan ook nog met enorme vertraging.
  – Dat diezelfde ambtenaren ook enkel volgens de werkuren in hun eigen land wilden werken.
  En zo zijn er nog wel enkele zaken waar ‘de Grieken’ niet verantwoordelijk kunnen gesteld worden in de vluchtelingencrisis.
  En om een dergelijk iets op een degelijke manier te willen duiden is een reportage van 8 minuten echt wel onvoldoende. Dat weet ieder zichzelf respecterend journalist. Het is wat mij betreft dan ook een weinig valabel excuus dat door de betreffende journaliste aangehaald wordt dat men ‘journalistieke keuzes’ moet maken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *