De besparingen in detail

Vandaag wordt in Griekenland de moeder van alle stakingen gehouden. 48 uren lang legt de vakbond van de openbare sector en van de privésector het werk neer. Het land wordt compleet lam gelegd. In Athene is er geen vervoer: zij die nog een auto hebben, kunnen zich nog verplaatsen.

Reden voor de staking is niet dat de Grieken willen volgen wie er vandaag de nieuwe president wordt in de Verenigde Staten. Daar zal men in Brussel wellicht iets meer mee bezig zijn. Nee, hier gaat het om het protest tegen de nieuwe besparingsmaatregelen die voor het Griekse parlement zijn gebracht en waarover dat parlement morgen, woensdag 7 november, om middernacht zal stemmen.

Het zijn spannende momenten, want wellicht hangt de uitbetaling van de volgende schijf van de noodlening aan Griekenland af van het feit of de besparingen worden gestemd of niet. Spannend ook omdat één van de coalitiepartijen in de regering al heeft laten weten om tegen te stemmen tegen de hervormingen in de arbeidswetgeving.

Die hervormingen maken namelijk deel uit van het wetsvoorstel dat morgen moet worden gestemd. Alle structurele hervormingen en besparingen worden in 1 wettekst gegoten, zodat de parlementsleden moeten stemmen voor het hele pakket. Dat maakt de taak nog moeilijker.

Het zal me benieuwen of de parlementsleden genoeg tijd hebben gehad om de hele tekst te lezen. Naar verluidt zou het hele wetsvoorstel een kleine 500 pagina’s bedragen. Toen de eerste maatregelen door het parlement werden gesluisd onder Georgos Papandreou, werd de omvangrijke tekst slechts kort voor de stemming rondgedeeld, waardoor parlementsleden toen geen tijd hadden om alles te lezen en sommigen hebben toen ingestemd met maatregelen waarvan ze het bestaan niet eens vermoedden.

Premier Samaras doet zijn best om zijn partijleden te overtuigen om voor te stemmen. Ik snap niet hoe hij dat kan, want in april 2012, in zijn verkiezingscampagnes en in zijn talrijke toespraken in het Zappeio waar hij zijn partijpolitieke programma voorstelde, zei hij net dat hij tegen alle maatregelen was die hij nu neemt. Qua bocht van 180 graden is dit niet te onderschatten.

Maar goed: waarvoor gaan de parlementsleden moeten stemmen? Over besparingsmaatregelen van in totaal 10,9 miljard euro voor 2013 alleen. 7,6 miljard euro komt van het besparen in de uitganve, en 1,8 miljard euro van belastingen en taksen. Concreet ziet het er zo uit:

Vermindering van 1,17 miljard euro in de salarissen.

 • Ongeveer 260 miljoen euro zal worden bespaard in  de lonen van de geuniformeerde diensten (politie, leger, brandweer en zo meer).
 • Afschaffen van de 13de en 14de maand (elders in Europa vakantiegeld genoemd) in de openbare sector: 430,6 miljoen euro.
 • Vermindering van de lonen voor de locale besturen: 54,9 miljoen euro.
 • 291,5 miljoen euro zal worden bespaard door minder bonussen te geven in de openbare sector voor “het snel afwerken van een dossier” en voor het “snel bereiken van budgettaire doelen”.

Vooral de gepensioneerden (waren het niet zij die voor Nea Dimokratia hebben gestemd?) worden nog maar eens geraakt: 4,6 miljard euro besparingen.

 • Verhoging van de pensioenleeftijd van 65 naar 67 zou een besparing opleveren van 631 miljoen euro.
 • Aanpassen van het uitbetalen van de epafax (pensioen in 1 keer) voor 2013 en 2014 bespaart 247,3 miljoen euro.
 • Geschaalde vermindering van de pensioenen van 5% voor de laagste pensioenen tot 15% voor de hoogste, zullen 1,08 miljard euro opbrengen.
 • Pensioenen die ten onrechte werden uitbetaald zijn ondertussen opgespoord en brengen de schatkist 112,2 miljoen euro in het laatje.
 • 2,34 miljard euro wordt bespaard door gepensioneerden geen 13de en 14de maand meer uit te betalen.
 • Vermindering van de pensioenen voor gepriviligeerde beroepsgroepen: 99,7 miljoen euro.

Verder wordt 210,5 miljoen euro uitgespaard door een vermindering van de sociale toelagen, waarvan 12,5 miljoen euro van de pensioenen voor onverzekerde gepensioneerden , 86 miljoen euro aan gezinstoelagen en 30 miljoen aan speciale werkloosheidsvergoedingen.

82 miljoen euro wordt bespaard in de terugbetaling van vergoedingen voor ziekenvervoer en 25 miljoen in de uitgaven voor speciale landbouwprogramma’s.

Er zal 455,3 miljoen euro minder worden uitgegeven in de gezondheidszorg. 390 miljoen euro komt van de uitgaven voor medicijnen, 36 miljoen van de herorganisatie van de ziekenfondsen en 29,3 miljoen euro van de vermindering van de werkingskosten van hospitalen.

Bij defensie zal men ook een duizelingwekkend 303 miljoen euro gaan besparen. Dat moet zeker 1% van het budget zijn.

122,6 miljoen euro wordt bespaard in onderwijs.

248,7 miljoen euro wordt bespaard in de openbare nutsbedrijven.

Hervormingen in de openbare sector zouden 384,5 miljoen euro moeten opbrengen.

1,78 miljard euro zal worden opgehaald via belastingen en taksen.

 • Belastingen op geluksspelen van OPAP moeten 388,5 miljoen euro opbrengen
 • Er wordt een nieuw plafond opgesteld voor verzekeringen: meerkost voor de verzekerden: 608,7 miljoen euro.
 • Rookbelasting (wil je dat je klanten mogen roken, dan betaal je daar een belasting voor): 36 miljoen euro.
 • Vermindering van belastingsteruggave aan de boeren: 152,1 miljoen euro.
 • Extra belastingen door de verhoging van de pensioenleeftijd zullen oplopen tot 8 miljoen euro.
 • Verminderen van toelagen voor de inkoop van diesel voor landbouwers zal 129,5 miljoen euro opbrengen.
 • Vermindering van gezinstoelagen (kindergeld en zo meer): 379 miljoen euro.
 • Taks op bulktransport van vrachtschepen: 80 miljoen euro. Laten we dat gemakshalve de bijdrage van de grote Griekse reders noemen.

16 thoughts on “De besparingen in detail

 1. What about the salary of the politicians and there close friends???

 2. wat dan met de nieuwe belastingschalen, de afschaf van de belastingkorting voor kinderen ten laste en de afschaf van aftrekposten? Is dat afgevoerd?

 3. en waarschijnlijk wordt wel goedkeurd he? onze enige hoop is aan sommigen van de Pasok, gerust.

 4. jou vraag of ze genoeg tijd hadden om alles te lezen, voor ze Ja gaan stemmen?? dus Chrysochoidis wordt rechtvaardigt , dat hij eerlijk had gezegd dat hij ja had gestemd eerder zonder iets te had gelezen van de eerdere maatregelen.

 5. Maakt het uit of ze alles gelezen hebben? Er is iets als partijdiscipline waar ze hoe dan ook aan gebonden zijn. Zeker met de huidige regeringscoalitie zie ik niet onmiddellijk dissidenten opduiken (zoals dat wel eerder het geval was) die tegen een regeringsconsensus willen of kunnen ingaan.
  Het is ondertussen klaarhelder dat de verderzetting van een draconische besparingspolitiek nog meer zal snijden in het sociale en economische weefsel.

 6. @Hans, wat je opsomt zit er allemaal nog in. Er zijn zo goed als geen aftrekposten meer. Zelfs niet de lening voor je huis. Geen belastingkorting voor kinderen meer: je wordt gestraft door de fiscus als je kinderen op de wereld wil zetten. Griekenland is zichzelf langzaam dood aan het besparen.

 7. In In 2002, bij de invoering van de EURO, waren de grieken enorm opgelucht.
  Ik hoor ze nog altijd zeggen : “Nu zijn we eruit, nu gaan de Europeanen alles voor ons betalen, net zoals de westduitsers voor de oostduitsers betalen, net zoals de noorditalianen voor de zuiditalianen betalen,; net zoals de vlamingen voor de walen betalen……”

  EN, inderdaad : tussen 2002 en 2009 :
  1. verdubbelden alle lonen
  2. verdrievoudigden de prijzen in de winkels

  De troika probeert deze griekse misopvatting (van 2002) nu teniet te doen.

  Echter :
  1. de griekse regering is er nog niet aan toe de lonen te halveren (tot niveau 2002)
  2. de griekse regering slaagt er niet in da KARTELVORMING van de winkelpriizen het hoofd in te drukken (prijzen van grootwarenhuizen Lidl, Delhaize, Carrefour worden door deze kartelvorming verplicht 50 a 100% meer te zijn dan in West-Europa, zoniet verliezn ze hun vergunning)

  Er zullen dus nog heel wat besparingen en veranderingen dienen te gebeuren vooraleer terug te keren naar de toestand van 2002.

  De huidige besparingen zijn enkel een klein stapje daarnaartoe.

  De volgende besparingen zullen zeer vlug (moeten) volgen.

  A propos : voor 2002 hoorde ik de grieken jammeren dat ze niet dezelfde levensstandaard hadden als Westteuropa, nu hoor ik ze klagen dat ze verhongeren.

  Maw wat vroeger (di voor 2002) bestempeld werd als “niet dezelfde levenssatndaard” wordt nu verwoord als “verhongeren” .

  .

 8. Toch is het om te huilen wat zoveel mensen denken te weten over het reilen en zeilen in Griekenland maar dat niemand kijkt naar het algemene beleid van de verschillende regeringen. Dit pakket opgelegd door Europa is een ondergang die elke pientere economoloog kan bevestiggen. Er word geprobeerd om geld weg te halen bij mensen die het niet meer hebben namelijk de Griekse burger. nog meer geld weghalen bij de populatie is funester dan investeren. 60% van de eigen bedrijven zijn gesloten en er zullen er meer volgen, met als gevolg dat de panden leeg staan. Er is een veel groter percentage werkeloos dan wordt vermeld want de eigen bazen hebben geen enkel recht op een WW dus die staan er bij en kijken ernaar. Hypotheken kunnen niet meer worden betaald maar er is geen markt om vastgoed te verkopen, tenminste als al die noord-europeanen geen goedkope vakantiehuizen willen! Dit pakket heeft geen enkel zin want die berekeningen berusten op een draaiende economie en die is er gewoon weg NIET !!!!

 9. @kaliopi, het gaat om veel meer dan besparen. Die besparingen gaan sowieso nergens toe leiden want er is, zoals @Mo zegt, geen economie die het kan dragen. Er komen structurele hervormingen aan die van Griekenland wettelijk een neoliberaal walhalla gaan maken. In de praktijk gebeurt het al jaren in de privésector (de uitbuiting van Griekse bazen is hallucinant), maar nu wordt het dus geïnstitutionaliseerd.

 10. Bruno,

  1OO% akkoord met je.

  In Rhodos zijn alle hotelmedewerkers die werken in hotels met griekse directie dit jaar nog niet betaald (deze met internationale directie zijn wel betaald) en dit onder het mom dat ze “teveel belastingen moeten betalen”.

  Daar waar ze gewoon zitten te wachten op de drachme om dan alsdannog hun personeel in drachmes uit te betalen aan een wedde die 40¨% bedraagt van hun wedde in euro.

 11. “Alle Europeanen werden Brüder”.Kijk nog maar een beetje Noordelijker.De Nederlanders die door hun neo-lioberale Overlords bewust werkeloos gemaakt worden, krijgen binnenkort ipv max.38 maanden Werkeloosheidsuitkering slechts 12 maanden WW.Daarna volgt onherroepelijk de Bijstandsuitkering van 70% van het minimumloon, waar – ja,ik weet dat dat meer is dan GR,het is nog maar de eerste stap – met een gezin niet van te leven valt.Dit is slechts één van de tientallen maatregelen welke op stapel staan.Er zijn geen Deltawerken hoog genoeg welke de stormvloed van de neo-liberale “internal-devaluation” over het continent, nog kan keren.
  Om met Koot en Bie te spreken:”Geen alarm, iedereen arm!”

 12. @Aleko, ik denk dat je wel gelijk hebt, en het is over heel Europa bezig. Ook in Belgie broedt er heel wat en zal de crisis binnenkort volledig losbarsten. Er zal dus geld tekort zijn, en de sociale staten zoals we ze enkele decennia gezien hebben zullen moeten verdwijnen. Om dan nog te zwijgen van wat de VS te wachten staan als Obama binnen 4 jaar zijn put achterlaat… De enige oplossing zou dan zijn voor Europa om terug de wereld(economie) te beheersen – oorlog dus…?

 13. @Hans.Niet om gelijkhebberig te doen, maar die “oorlog op grote schaal” heb ik hier sedert ruim twee jaar als supersanering aanbevolen.
  Brandhaarden zat.Je moet toch wat voor dat militair-industriële complex doen als Irak, Afghanistan,Lybië,en straks Syrië “klaar “zijn?
  Mali staat hoog met stip!

 14. Tja, misschien is het toch zo gek nog niet dat de EU de Nobel Peace Price kreeg – zonder de EU had het er in Europa misschien al wel bovenarms opgezeten… Nu kunnen de Duitsers het zuiden koloniseren zonder oorlog…

  Mali?

 15. Inderdaad @Tzimis, dat heet dan Het Eengemaakt Europa. Solidariteit m’n botte, zoals wij Limburgers zeggen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *